Projecten

Kulturhus De Breehoek, Scherpenzeel


Scherpenzeel_front

Projectomvang
5.000 m² BVO
Opdracht
Geïntegreerd ontwerp
Looptijd
mei 2006 - augustus 2009
Projectkosten
€ 6.500.000

Gelegen tussen de sportvelden van de gemeente Scherpenzeel is ter plaatse van het oefenveld voor de voetbal een kulturhus gepland. Het publieke en zeer open multifunctionele karakter van deze accommodatie staat centraal.

Educatie ontmoet hier sport en sociaal-maatschappelijke functies ontmoeten cultuur en dagopvang. De unieke combinatie van o.a. een bibliotheek, een kleinschalig theater, een muziekschool, een kinderopvang, een sporthal, een kerkruimte en een jeugdhonk geeft het gebouw een kleurrijk en zeer divers bezoek.

Schema Scherpenzeel

Het gebouw is ingepast in de laatste “groene kamer” van een open sportpark.

Door het volume te verzinken en het maaiveld te plooien ontstaat een zorgvuldige inpassing. Hoewel het budget de nodige beperkingen had, is er sprake van een rijke en duurzame materialisatie. De inpassing van een WKO-installatie (open bron) en een hoge schilisolatie maken het gebouw zeer energiezuinig en CO2-arm.

Kulturhus De Breehoek, Scherpenzeel

Binnen is het kulturhus is bij het betreden van de entreehal elke functie binnen het gebouw direct ofwel indirect zichtbaar waardoor oriëntatie voor de bezoeker als vanzelfsprekend kan worden beschouwd. De diversiteit aan functies vroegen om zeer uiteenlopende ruimte eisen en om meerdere aansluitingen met het maaiveld.

Kulturhus De Breehoek, Scherpenzeel

Vanuit de opdrachtgever kwam de wens om het gebouw in de toekomst te kunnen uitbreiden met 1/4 van het vloeroppervlak. Om deze verschillende uitgangspunten te verenigen is er door ons een concept opgezet waarbij het gebouw is opgesplitst in meerdere kleinere gebouwelementen met de mogelijkheid om in de toekomst elementen moeiteloos toe te kunnen voegen ongeacht het programma.

Kulturhus De Breehoek, Scherpenzeel