Projecten

Sportcomplex Koning Willem Alexander, Hoofddorp


KWA_front

Projectomvang
ca. 20.000 m² BVO
Opdracht
Design & build
Looptijd
juli 2010 - april 2014
Projectkosten
€ 44.600.000

Sportcomplex Koning Willem Alexander kent vele functionaliteiten. Naast een zwembad dat bestaat uit meerdere zwembaden heeft het complex ook een sporthal met een tribune voor 1500 personen, een turnhal, gymnastiekhal en ruimte voor fysiotherapie, een sauna, restaurant, leslokalen en kantoorruimte.

Er is gekozen voor een pragmatische benaderingswijze van de opgave met als doelstelling een helder en rationeel opgezet gebouw dat ondanks de schaal overzichtelijk is en bovenal sfeervol.

 

 


Door de sterk modulaire opbouw is het gebouw voor iedere bezoeker te “begrijpen” en behoudt het ook voor de toekomst de gewenste flexibiliteit.

Schema sportcomplex koning willem alexander_transparant

Door de sterk modulaire opbouw is het gebouw voor iedere bezoeker te “begrijpen” en behoudt het ook voor de toekomst de gewenste flexibiliteit. De vorm van het beschikbare kavel is op verantwoorde wijze benut om een gebouw te creëren met een interessante lengtewerking en zodoende een optimaal etalerende functie naar het entreegebied.

Voorname doelstelling voor de planvorming was een optimaal functionerend en sportieve interactie stimulerend gebouw te ontwerpen. In het gebouw staan alle functies met elkaar in visuele verbinding, looplijnen zijn overzichtelijk en de eenvoudige gebouwstructuur stelt bezoekers in staat door middel van zelforiëntatie hun weg te vinden.

Sportcomplex Koning Willem Alexander, Hoofddorp

Alle ondersteunende ruimten c.q. hulpfuncties liggen in de voorste gebouwzone als één verbindende streng met daaraan gekoppeld alle gebruiksfuncties zoals zwembad, sporthal, turnhallen, squash, horeca en fitness.

Ontmoeting en sociale interactie worden gestimuleerd en ruimten kunnen in allerlei configuraties samen worden gebruikt. De binnen materialisatie ondersteunt het gebouwconcept: de houtaccenten in draagconstructies, daken, vloeren, wanden en puien vormen een sterk beeldbepalend en warm element.

 

KWA Hoofddorp
KWA Hoofddorp

Het zwembad bestaat uit een wedstrijdbad (25m x 21m) met tribune voor 400 personen, een combinatiebad, multifunctioneel bad, recreatiebad, peuter/kleuterbaden en een sauna.

In het recreatiebad is er een speciaal interactief scherm geïntegreerd.

 

KWA Hoofddorp

De wens was een laagdrempelige voorziening te creëren die toegankelijk en aantrekkelijk is voor een zo breed mogelijke doelgroep. De interactie tussen gebouw en omgeving krijgt gestalte in een divers maar subtiel pakket aan ontwerpmiddelen zoals gevelopeningen, doorsnijdingen van het dijklichaam, terrassen en binnenpatio’s.

Geveltektoniek, ondersteund door de toegepaste materialen, breekt het rationele volume op in modules met een vriendelijke schaal.

KWA Hoofddorp