Projecten

Sportpaviljoens Geuzenpark, Brielle


Sportpaviljoens Geuzenpark, Brielle

Projectomvang
2.100m² BVO (voetbal) 800m² BVO (tennis) 300m² BVO (atletiek) 
Opdracht
Geïntegreerd ontwerp
Looptijd
september 2009 - juni 2011
Projectkosten
€ 4.000.000

Sportcomplex Geuzenpark in Brielle is een volledig nieuw sportpark bestaande uit een accommodatie voor de fusie voetbalclub VV Brielle, een accommodatie voor tennisclub E’68 en een accommodatie voor atletiekvereniging SC Voorne.

De voetbal- en tennisclub krijgen een nieuwe accommodatie als gevolg van uitplaatsing voor nieuwe wijkontwikkeling/woningbouw. De atletiek wordt ook op het sportcomplex gevestigd en zij nemen in hun paviljoen voorzieningen mee voor naschoolse (kinder-)opvang, waardoor dubbelgebruik van ruimten mogelijk is.

Schema brielle

De verschillende accommodaties zijn binnen 1 conceptgedachte ontworpen en zijn in materialisatie dus "familie" van elkaar.

De verschillende accommodaties zijn binnen 1 conceptgedachte ontworpen en zijn in materialisatie dus “familie” van elkaar. Door sterke verschillen in de functionele vraag (programma van eisen) hebben de paviljoens allemaal wel een eigen karakter.

Gecombineerd met uitingen in clubkleuren heeft iedere vereniging een heel eigen sfeer kunnen creëren.

Passend binnen de landelijke omgeving van Brielle en refererend aan de historische agrarische bebouwing van het gebied zijn gebouwen ontworpen bestaande uit een duidelijk basement, een kapconstructie en daartussen een invulling van rabat (dicht) en puien (open).

Sportpaviljoens Geuzenpark, Brielle

In het basement van de voetbal (3 m+) zijn de kleedfuncties, bergingen/opslag en de tribunefaciliteiten opgenomen.

De tennis heeft een 1 m+ basement, waarin fietsparkeren en buitenbergingen zijn geïntegreerd. Het basement voor de atletiek komt, bij ontbreken van een wens tot verhoging, tot uitdrukking in een duidelijk markering middels bestrating. Op de basementen zijn de kantines en de overige groepsruimten gepositioneerd, die allemaal een directe toegang hebben tot de terrassen en de tribunes.

De gebouwen zijn alzijdig ontworpen om een optimale relatie te hebben met de omliggende velden. Onder de houten kapconstructie is boven de gesloten bouwdelen (zoals toiletten, keuken en bergingen) de techniek geprojecteerd en in de verblijfsruimten is de volledige hoogte beschikbaar en is de houten constructie in het zicht.

Sportpaviljoens Geuzenpark, Brielle
Sportpaviljoens Geuzenpark, Brielle