Projecten

Sporthal De Geusselt, Maastricht


Sporthal De Geusselt, Maastricht

Projectomvang
ca. 4.880 m² BVO
Opdracht
Geïntegreerd ontwerp
Looptijd
november 2014 - juni 2017
Projectkosten
ca. € 6.800.000

Bij stadion De Geusselt is een accommodatie gerealiseerd met drie hoofdfuncties: een fysiotherapie- en fitnessgedeelte, een sporthal met kleedaccommodatie en een huiskamercafé voor dagbesteding en begeleiding.

Door de samenkomst van sportbeleid en veranderingen in de WMO ontstaat de kans een innovatieve sportaccommodatie te realiseren, welke Maastricht een toonaangevende positie op het gebied van sportparticipatie geeft.

Schema Geusselt Maastricht_1
Sporthal De Geusselt Maastricht

In lijn met naburige panden wordt het volume visueel los gezet van het stadion en opgetild boven een glazen plint. Er is voor gekozen de gehele breedte van het kavel te gebruiken, zodat ruimte ontstaat voor een grote voorplein. De diverse functies in de laagbouw worden geaccentueerd door ze op te trekken naar de hoogte van de sporthal.

De deels transparante plint wordt plaatselijk teruggeschoven om meer privacy te genereren en een overstek te creëren voor de royale entree.

 


Het gebouw wordt voorgesteld als een vitaal buurthuis voor jong en oud.

Het is niet alleen toegankelijk gemaakt voor een zo breed mogelijk publiek, ook de architectonische ervaring is gericht op alle gebruikers, inclusief mensen met een beperking. Hiertoe is de filosofie van ‘inclusief ontwerpen’ toegepast: ontwerpen met aandacht voor alle zintuigen.

Schema_Sporthal de Geusselt

Door het verhogen van bepaalde ruimten, het manipuleren van de lichtinval en de bewuste differentiatie in materiaalgebruik krijgt elke ruimte zijn eigen sfeer en identiteit.

Sporthal De Geusselt Maastricht