Projecten

Sportcomplex Hellevoetsluis


Eendracht hellevoetsluis

Projectomvang
ca. 8.400 m²  BVO
Opdracht
Design & build
Looptijd
mei 2018 – juni 2020
Projectkosten
ca. €13.400.000

Het nieuwe multifunctionele sportcomplex in Hellevoetsluis biedt ruimte aan drie zwembaden, een sporthal, fitness en horeca. De diverse gebruikersgroepen hebben centraal gestaan in het ontwerp.

Een centraal uitgangspunt in de stedenbouwkundige inpassing is om het gebouw in het groen te plaatsen. Om een menselijke schaal te realiseren hebben we het sportcentrum op verschillende plekken ingedrukt. Dit levert een aangename volume op, passend bij het tegenovergelegen toekomstige IKC tegen en de geplande woonbebouwing. In de zone tussen het gebouw en het IKC bevindt zich een kiss&ride zone vormgegeven als running track.

Schema Hellevoetsluis_1

De compositie van open en gesloten geveldelen en vakwerk creëren een speels en aangenaam aanzicht vanuit de aangrenzende woonwijk, en versterkt voor de gebruikers het gevoel van sporten in groen. Het overstek creëert een uitnodigende en levendige entreezone.

Eendracht Hellevoetsluis

In het complex is veel aandacht besteed aan de relaties tussen de verschillende functies, overal zie je sport. De transparantie zorgt ervoor de iedereen zich veilig voelt en bezoekers worden gestimuleerd tot sport. De materialisatie van het interieur bestaat uit een antraciet kleurige plint, een lichte bovenbouw en houten dakconstructie.

 

Eendracht hellevoetsluis
Eendracht Hellevoetsluis

Er ontstaat een speels karakter door de verschillende functieblokken een bijzondere en expressieve kleur te geven. Het recreatie bad is geïnspireerd op de vestingstructuur van historisch Hellevoetsluis. Hierdoor is een speels recreatie bad ontstaan met daarin een aantal verschillende zones voor verschillende activiteiten. Het totale recreatie landschap zet kinderen aan tot beweging, fantasie en ontdekking.

Hellevoetsluis_recreatie bad_transparant

Het recreatie bad is geïnspireerd op de vestingstructuur van historisch Hellevoetsluis.

Zwembad De Eendracht Hellevoetsluis

Door een slimme schakeling van functies ontstaat een compact gebouw met minimale energieverliezen. Met de duurzame materialisering, het optimale gebruik van daglicht en het innovatieve all-electric installatieconcept hebben we energieverbruik sterk kunnen beperken. Tezamen met het gebruik van hernieuwbare energiebronnen leidt dit tot een BENG-gebouw met zeer lage EPC (0,37) en zeer hoge gemiddelde GPR score van 8,7.