Projecten

Zwemaccommodatie De Geusselt, Maastricht


Zwembad De Geusselt, Maastricht

Projectomvang
ca. 10.200 m² BVO
Opdracht
Geïntegreerd ontwerp
Looptijd
juni 2008 - april 2013
Projectkosten
€ 24.000.000

De multifunctionele zwembad- en clubaccommodatie De Geusselt in Maastricht wordt het kloppend hart van het in ontwikkeling zijnde Geusseltpark in Maastricht.

Het park krijgt verschillende publieke functies die met elkaar worden verbonden in een vriendelijk glooiend landschap met ontspannen recreatieve elementen. Het project bestaat uit de nieuwbouw van een zwembadaccommodatie in een 4-baden concept tezamen met een buitenbad en ligweide en een clubaccommodatie voor de omringende buitensportvelden.

Het complex wordt gerealiseerd binnen een CO2-neutraal uitgangspunt en zoekt waar mogelijk aansluiting bij de Cradle 2 Cradle filosofie.

Zwembad De Geusselt Maastricht

De massa van het gebouw is in hoge mate op rationele gronden tot stand gekomen, de programmatische organisatie van het gebouw is daarbij sterk bepalend geweest. Zo zijn de baden vanuit exploitatietechnisch oogpunt optimaal geschakeld en oriënteren ze zich allemaal op het park.

De secundaire (service) zone met grotendeels zichtarme functies en de entreezone met kleed- en horecafaciliteit zijn daar op logische wijze tegenaan geschoven. De clubaccommodatie is in de plint van het gebouw geschoven en sluit hierdoor op een lager niveau aan op de sportvelden. In massa is een kleinschaligheid geïntroduceerd die passend is binnen de schaal van het park en heeft het gebouw een paviljoenachtig karakter gekregen.

Zwemaccomodatie De Geusselt, Maastricht
Maastricht_gevelprincipe

De beeldvorming van het gebouw wordt bepaald door een zorgvuldige compositie van open en dichte gevelvlakken. De transparantie van gevels is strategisch gekozen, soms ter ondersteuning van het duurzaamheidsconcept, soms ter bevordering van functionaliteit en veiligheid en regelmatig ter stimulering van de interactie tussen gebouw en omgeving.

Zwemaccomodatie De Geusselt, Maastricht