Projecten

Zwembadcomplex Den Uyt, Mol (BE)


Zwembadcomplex Den Uyt, Mol

Projectomvang
BVO 6.870 m²
Opdracht
DBFMO
Looptijd
oktober 2015 – september 2018

Het huidige zwembad Den Uyt bevindt zich op de gelijknamige sportsite gelegen in de Netevallei, een voormalig weidegebied. Het landschappelijk beeld van de vallei wordt gekenmerkt door uitgestrekte weilanden, broekbossen, rietkragen en een meanderend patroon van de Kleine Nete. De site wordt aan de noordwestzijde en de zuidoostzijde door respectievelijk de Molse Nete en de Oude Nete begrenst. Aan de noordzijde bevindt zich het centrum van Mol.

Voor het behoud van het groene karakter van de sportsite wordt met het integreren van het huidige buitenbad en het nieuwe zwembadcomplex een zo compact mogelijk gebouw gerealiseerd. Een gebouw dat als natuurlijke barrière tussen het zwembad en de overige sportfaciliteiten gaat werken. Een nieuw zwembad als poortgebouw.

Schema Den Uyt

Voor de realisatie van het nieuwe zwembadcomplex in Mol is een op maat gesneden uitvoering van het 2521 concept ontworpen. Het publieke en het private programma worden van elkaar gescheiden door een plein/veranda die het gebouw doorsnijdt.

De veranda, deels overdekt, deels open en deels voorzien van een grote pergola, doet dienst als centrale inkom en als terras aan de horeca van het zwembadcomplex. Via deze veranda is tevens het buitenbad bereikbaar. In het souterrain zijn de vergaderlokalen, een lesruimte en de personeelsvoorzieningen voorzien.

Met een deuk in het talud is er via grote glaspartijen volop zicht naar buiten. Aan de zuidzijde wordt het bouwvolume uitgebreid met een fitness.

Zwembadcomplex Den Uyt, Mol

De volledige buitengevelbekleding wordt uitgevoerd in glas. Sinds eind 19e eeuw vindt er zilverzandwinning plaats in Mol en omstreken. Dit uiterst zuivere kwartszand geeft de aanleiding het materiaal toe te passen in het ontwerp.

Het gebouw ontleent zijn expressie aan het onder een hoek plaatsen van de glaspanelen met verschillende hoogte maten. Hierdoor ontstaan verschillende reflectievlakken op de gevel en wordt het binnenbad door de transparantie van het glas op verschillende manieren beschaduwd. Het gebouw krijgt hiermee een licht, zacht en benaderbaar karakter.

De glazen gevelbekleding krijgt een extra nuance mee door het toe passen van een zeefdruk met een onregelmatig stippenpatroon, de moleculaire structuur van kwartsglas. Deze bijzondere grafische print kwam in samenwerking met Gourdin & Müller tot stand.


De glazen gevelbekleding krijgt een extra nuance mee door het toe passen van een zeefdruk met een onregelmatig stippenpatroon, de moleculaire structuur van kwartsglas.

Deze bijzondere grafische print kwam in samenwerking met Gourdin & Müller tot stand.

Schema Den Uyt_gevel
Vita bad Den Uyt Mol (BE)

Het gebouw voorziet in een duurzame exploitatie door zijn eenvoudige, compacte opzet en optimaal gebruik van natuurlijk daglicht. Daardoor wordt een aangenaam binnenklimaat geschapen.

De bouwkundige energiebesparende maatregelen zijn; het maximaliseren van prefabricage om constante kwaliteit te garanderen, toepassing van zeer hoge isolatiewaarde voor dak, gevel en gevelopeningen en toepassen van een zeer hoge lucht- en dampdichting. Het gebouw voldoet aan de passiefstandaard. Tevens worden waar mogelijk hernieuwbare materialen (Cradle-2-Cradle) toegepast.