Projecten

Milieu Educatie Centrum Nieuwegein


MEC Nieuwegein

Projectomvang
ca. 705 m2 BVO
Opdracht
Geïntegreerd ontwerp
Looptijd
juli 2020 – voorjaar 2024
Projectkosten
-

Het Milieu Educatie Centrum is gelegen in het Natuurkwartier, een uniek stukje groen in Nieuwegein. Binnen het Natuurkwartier zijn de verschillende organisaties actief. Zij focussen zich allen op leren van natuur, cultuur, duurzaamheid, participatie en gezondheid. Het park bevat naast het MEC ook kinderboerderij IJsselstee, Poldermolen Oudegein, Museum Warsenhoeck en een proeftuin.

Ten noorden van het MEC bevinden zich de kinderboerderij en het museum. Op het omliggende erf lopen diverse dieren rond die men kan bezoeken. De poldermolen, een wipmolen welke sinds 2006 weer draait, staat als een icoon aan het water. Ten oosten van het MEC is de proeftuin gelegen waar een biologische voedseltuin in ontwikkeling is.

Het nieuwe MEC zal op dezelfde locatie als het huidige pand komen te staan. Het vergrote bouwvlak beweegt zich richting de hoofdroute van het park. Ten zuiden van het bouwvlak bevinden zich alle buitenfuncties die gerelateerd zijn aan het MEC, waaronder een natuurspeeltuin, een blote voeten pad en een picknickweide.

De opgave voor het nieuwe MEC vraagt om creatieve oplossingen. In ontwerp willen wij de nadruk leggen op het educatieve karakter van het gebouw en de relatie met de natuur. Daarom kiezen wij voor een open en flexibel gebouw. Door circulatie deels naar buiten te brengen komen alle functies bij elkaar en zullen de multifunctionele ruimtes beter schakelbaar zijn.

 

MEC Nieuwegein

Een overkapte buitenruimte zal naast de circulatie ook multifunctioneel ingezet kunnen worden als verlengstuk van de binnenruimten en een grote meerwaarde van het plan vormen. Om de ambities op circulariteit en duurzaamheid te waarborgen zijn er 8 aandachtspunten gevormd. Deze punten zullen gedurende het gehele ontwerpproces meegenomen worden tijden de besluitvorming.

Deze aandachtspunten zijn: een minimale voetprint op de locatie, oriëntatie van de ruimten, daglicht in de kern van het gebouw, natuurlijke ventilatie, zonnepanelen in combinatie met een groendak, activering van het daklandschap, zichtbaar maken van het recycle proces en sluiten van de kringloop door demontage.

MEC Nieuwegein

Tijdens het gehele ontwerpproces hebben we in iedere fase uitvoerig overleg gehad met de gebruikers van het nieuwe MEC.

Door middel van co-creatie sessies zijn de gebruikers bij alle ontwerpstappen betrokken geweest. Het uitgangspunt  van een scheiding tussen de private (kantoorruimten) en publieke (workshopruimten en horeca) functies komt ook voort uit de besproken wensen. De kern met alle faciliterende ruimte zorgt voor een fysieke maar ook visuele en akoestische scheiding tussen de 2 zones.

MEC Nieuwegein

Materialisering

Het verhoogde paviljoen met een minimale voetprint staat verhoogd het bestaande groen. De stalen buitenconstructie in combinatie de houten binnenwereld zorgt voor een speels en warme uitstraling. Het kleurenpallet is verder uitgebreid met bamboe gevels en vlonders, groen geanodiseerde puien en speelse elementen. De grote houten overdekte buitenruimte functioneert als uitnodigend terras voor alle bezoekers en voorbijgangers!

Ook de binnen afwerkingen zijn volledig uit circulair en duurzaam oogpunt gekozen. De massief houten CLT wanden van de centrale kern, de gelamineerde houten constructie, de houten vliesgevelstijlen en dragen het houten dak en zorgen voor een warme en natuurlijke uitstraling. Als aanvulling op deze natuurlijke materialen is er een zeer uitgebreid kleurpallet ingezet welke terug te vinden zijn in de natuur.

MEC Nieuwegein

Het nieuwe MEC zal een visitekaartje worden voor Nieuwegein en een voorbeeldproject van een demontabel en circulair gebouw. Samen met Alba Concepts is de Building Circularity Index (BCI) berekend, om deze uitgangspunten meetbaar te maken.

Met een demontabel funderingsprincipe, houten hoofddraagconstructie en houten vloeren en daken gaan we tot het uiterste. We komen hiermee tot een hoge BCI score van 69% en een LI (losmaakbaarheid) van 89%! Een fijn leerproces voor ons allemaal.