Projecten

Scheldebad Temse (BE)


Scheldebad Temse

Projectomvang
BVO 5.000 m²
Opdracht
DBFMO
Looptijd
oktober 2015 – september 2018
Projectkosten
ca. € 11.500.000

Het huidige zwembad Scheldebad is gelegen in het Scheldepark aan de oever van de Schelde, net buiten het historische centrum van Temse. Het huidige zwembad, gebouwd in de jaren ’60 van de vorige eeuw, is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de huidige standaarden wat betreft duurzaamheid en gebruik. Gezien de slechte staat van het bad is ervoor gekozen het volledig te amoveren.

Het Scheldepark is een overblijfsel van de kasteeltuin die ooit toebehoorde aan het kasteel Janssens De Varebeke, wat stond op de locatie van het huidige zwembad. In het ontwerp voor het nieuwe Scheldebad zijn zowel de historie van de locatie als de landschappelijke kwaliteiten en eigenschappen van het Scheldepark een belangrijk uitgangspunt geweest en wat ons betreft de sleutel naar een juiste inpassing van het nieuwe bad, alsmede tot het geven van een nieuwe impuls aan het park.

 

 

Scheldebad Temse

Bij het ontwerpen van het paviljoen hebben we gebruik gemaakt van het 2521 concept. Dit houdt in dat het een voor en de vraagstelling van de stad Temse en de locatie in het Scheldepark op maat gesneden uitvoering betreft van een basisontwerp waarin de in de loop van bijna 30 jaar opgedane kennis op het gebied van zwembadontwerp, -gebruik, -exploitatie, -onderhoud en duurzaamheid in binnen- en buitenland is samengebracht.

De naar Belgische wet- en regelgeving ontworpen 2521 wordt op de plek van het huidige zwembad op de site geprojecteerd. Dankzij de zeer diepe kelder in de huidige toestand, kan er ondanks een grotere voetprint een gesloten grondbalans worden behaald.

 

 

Temse Scheldebad

Een basis zwembad volgens het 2521 concept voorziet in een 25x21m zwembad en een beperkte horeca. Dankzij de modulaire opbouw en flexibele constructiewijze is het mogelijk om op eenvoudige wijze het in programma voor het Scheldebad te voorzien met een uitbreiding van de horeca en het toevoegen van een doelgroepen- en recreatiezaal.

 

Schema Temse_transparant

Ruime overstekken creëren een zone rond het gebouw die reageert op de parkomgeving.

Naast een programmatische invulling op de locatie is met name een vanzelfsprekende inpassing in het park een belangrijke opgave. Door het zwembad aan drie zijden te voorzien van ruime overstekken, ontstaat een zone rond het gebouw die reageert op de parkomgeving.