Projecten

Sportcentrum Helsdingen, Vianen


Helsdingen Vianen

Projectomvang
ca. 8.700 m² BVO
Opdracht
Design & build
Looptijd
Augustus 2012 - April 2014
Projectkosten
ca. € 14.000.000

Sportcentrum Vianen bevindt zich aan de rand van de plas Helsdingen en gaat bijdragen aan de beleving van deze mooie plek in Vianen. Door het gebouw als een helder en compact volume ‘met zijn voeten’ in het water te plaatsen gaat het een sterke relatie aan met de omgeving en wordt het een vanzelfsprekend onderdeel van het landschap.

De wandelroute om de plas heen wordt uitgebreid met steigers welke door een nieuwe uitgebreide rietkraag in het water steken en waarmee een verblijfskwaliteit aan het gebied wordt toegevoegd.

 

Helsdingen Vianen

Het unieke landschappelijke karakter en het huidige hoogteverloop van de locatie maken het mogelijk om vanaf het entreeplein via een lange en brede hellingbaan nagenoeg op ‘nul’ het gebouw binnen te komen. De hellingbaan leidt de bezoeker naar het hart van het gebouw, wat boven het maaiveldniveau van het entreeplein ligt.

Daarnaast is er een tweede entree (voor scholieren en personeel) welke door het natuurlijke hoogteverloop een niveau lager ligt. Op deze manier worden de aanwezige hoogteverschillen gebruikt om een split-level te creëren, waarbij beide niveau’s op een heel natuurlijke manier vanaf het entreeplein te bereiken zijn.


De functies binnen het gebouw zijn in elkaar gepuzzeld om zo een efficiënt functionerend en compact gebouw te maken.

Schema helsdingen Vianen_transparant

Door de kleedfuncties van zwemmen en sporthal op elkaar te plaatsen is het mogelijk een efficiënt functionerend en compact gebouw te maken, wat binnen de reeds aanwezige bouwvlek past. Hiermee komt de sporthal op het lage niveau en het zwembad op hoge niveau te liggen en biedt dit de bezoeker vanuit de entree een direct zicht op de hoofdfuncties binnen het gebouw. De royale gevelopeningen bieden vanuit het sportcomplex geënsceneerde blikken op het aangrenzende landschap.

Het transparante karakter en de leesbare structuur zorgen ervoor dat een bezoeker op een natuurlijke manier zijn of haar weg weet te vinden binnen het complex.

Sportcentrum Helsdingen, Vianen

Vanaf de entreehal is er directe toegang tot de horeca, met aangrenzend de DOJO en multifunctionele ruimte, het zwembad en de tribunes, welke zicht hebben op de lager gelegen sporthallen. Door alle hoofdfuncties aan de buitengevels te situeren ontstaat er een functioneel hart in het midden van het complex. Hierbinnen zijn de kleedgedeelten (in 2 lagen), de dienende functies voor de horeca, de personeelsfuncties en de technische ruimten voor luchtbehandeling geplaatst.

Het lager gelegen niveau, met daarin de kleedkamers voor de sporthallen en de personeelsfuncties, zijn middels een brede trap ruimtelijk met de entreehal verbonden.

 

Helsdingen Vianen

Door het zwembad op het hoge niveau te leggen is het niet noodzakelijk een kelder te maken, kunnen risicovolle en tijdrovende graafwerkzaamheden achterwege gelaten worden en is de zwembadtechniek vanaf maaiveldniveau bereikbaar.

Vanuit alle functies binnen het gebouw blijft de relatie met het landschap sterk aanwezig, wat een aangename verblijfsomgeving oplevert voor de gebruikers van het complex. Uiteraard zijn gevelopeningen voorzien van zonwering, zodat hinderlijke lichtinval voorkomen kan worden.